• تماس
    09135528133
    03133380227
    03133371715
     
   • تبلیغات


    مشاوره و آموزش
   • آموزش ستاره شناسی

   • برگزاری دوره های نجوم در سراسر ایران

    رصدخانه
   • طراحی و ساخت رصد خانه های آموزشی و حرفه

   • تجهیزات جانبی رصد خانه ها

   • سرویس و تعمیر تجهیزات رصد خانه ای

    آسمان نما
   • ارائه پلن طراحی و ساخت آسمان نما

   • طراحی و ساخت آسمان نماهای دیجیتال

   • تعمیر و به روز رسانی آسمان نما

   تجهیزات ستاره شناسی
   • عرضه تجهیزات ستاره شناسی
   • ساخت تجهیزات ستاره شناسی
   • تعمیر و سرویس
   • مشاوره رایگان خرید
    

   Copyright c 2001- 2014 , ParsSky.com Allright Reserved